मुंबई ट्रीप

मुंबई ट्रिप च्या प्लॅनिंग साठी धागा.. इकडे सुटा सगळ्या!!!

तर २१ तारिख नक्की झाली आहे.. पुण्याहून डेक्कन क्वीन ने मुंबईस प्रयाण , न त्याच दिवशी राणीने परत असा प्लॅन आहे..

आता पर्यंत कन्फर्म झालेल्या पुण्याच्या मै :

१) अवनी_जयंती
२) प्रफे
३) आशुडी
४ ) वर्षा
५) गुब्बी / शु.कु.
६) चना
७)सन्मी

आता पर्यंत कन्फर्म झालेल्या मुंबई च्या मै :
१) मंजूडी
२) मुग्धानंद
३) स्नेहश्री
४) सृष्टी सांवत
५) कविन
६) आरती.

/* */ //