गणेश वंदना

गणेश वंदना
गजवदना , गजेंद्रा, गणपती
तव स्तवना देई अल्पमती

शिवसुता संगे शोभती रिध्दि- सिध्दी
तव स्मरता देई सद् बुद्धी

प्रदक्षिणा घालूनी मातपिता तोषविले
तव चरणी मी नतमस्तक झाले

मोरया, मृत्युंजय, मंगलमूर्ति
तव प्रार्थिता होवो कामनापूर्ति

मूषकवाहना, शूर्पकर्णका, विनायका
तव भक्तांची हाक आता ऐका

प्रथमेश्वरा, ओंकारा, विद्याधरा
तव वंदिता जोडिले दोन्ही करा
विजया केळकर ____

/* */ //