आजचे गाणे

अनेकदा गाणी मनामध्ये रेंगाळत राहतात. आवडती असतात म्हणूनही, आणि जवळची असतात म्हणूनही.
अश्याच भावलेल्या जवळच्या आवडत्या गाण्यांचे शब्द इथे लिहू.

/* */ //