युरोप ट्रिप प्लॅनिंग

इथे युरोप ट्रिप प्लानचा धागा आहे का? आम्ही विचार करतोय १४-१५ दिवस जुने वा जुलै मधे. पहिलीच ट्रीप आहे त्यामुळे योग्य ठिकाणे योग्य वेळेतच पुर्ण करायची आहेत. जास्त घाई नाही करायची, नाहीतर एकही धड पाहून होत नाही. धागा असेल तर सांगाल प्लिज म्हणजे वाचता येईल.

/* */ //