खारुताई

या फांदीवर त्या फांदीवर
उड्या मारते खारुताई

कुठले उंबर नक्की खाऊ
पेच पडोनी लागे धावू

त्या तिथले फळ रसाळ दिसते
दडून बसते तिथेच माऊ

इकडे येती लुच्चे पोपट
संपतील मग सारे पटपट

समोरचे तर खाऊन घेऊ
नंतर येवो पोपट माऊ

~कामिनी केंभावी

/* */ //