क्रोशे - कोणी कोणी, काय काय, कसं कसं, का का बनवलं?

इथे सगळ्या नवशिक्या, बनचुक्या, गुरू, शिष्यांनी आपापले क्रोशाकामाचे फोटो टाकावेत. शक्य असेल तर जेथून बघून केले त्या लिंका द्याव्यात. काही शंकाकुशंका असतील तर विचारविमर्श करावा.

/* */ //