निमित्त

नवीन सदस्य

  • छाया शिंदे
  • Manashruti
  • शानाया
  • प्रज्ञा९
  • Prerana

निमित्त

आपण बोललो... भेटलो... स्वप्न पाहू लागलो...
वाटलं सापडलच मला माझं Wonderland!
तुझ्यात!
मग ती नव्याची सर ओसरली...
Wonderland सारख काही दिसेना तुझ्या डोळ्यात!
मग वाटायला लागल तू तो रस्ता असणार
मला माझ्या Wonderland कडे नेणारा...
पुन्हा नवा उत्साह त्या अस्फुटा कडे धावण्याचा!
चकवा लागल्या गत मी गोल फिरून तिथेच पुन्हा!
Wonderland न सापडलेली Alice!
तू फक्त नव्याने दुःखाचं कारण होत राहीलास...
मग अगदी अगदी वीटच आला या दुखावल जाण्याचा !
आणि मी काढून घेतले हक्क मला दुखवण्याचे
तुझ्या कडून... घरा कडून... आपल्यां कडून ...
परक्यां कडून आणि अगदी स्वतः कडून सुद्धा!
मग काही कारणच नाही राहीलं मन हुळहुळायच...
शांत झालं सारच... हसरं...हवहवस... प्रसन्न ... कायमचं
आणि मग सापडलच मला ते Wonderland
माझ्यातच!
तरिही हे Thank you तुलाच
तू नक्कीच ते निमीत्त आहेस
मला Wonderland शोधायला भाग पाडणारं!

Share this

Add comment

Login or register to post comments
Hindi/Marathi
इंग्लीश

Use Ctrl+\ to toggle
आत्तापर्यंत मैत्रीण.कॉम वर 981 मैत्रिणींची अकाउंट्स मंजूर झाली आहेत. अकाउंट अ‍ॅप्रुव्ह न होण्याचे कारण फोनवर किंवा इमेलवर संपर्क न होणे हे असते. कृपया रजिस्ट्रेशन करताना अचूक फोन नंबर/ इमेल आयडी देणे.

सदस्य आगमन

Hindi/Marathi
इंग्लीश

Use Ctrl+\ to toggle

मैत्रीण.कॉम अ‍ॅडमिन व इतर टीम मेंबर्स

अ‍ॅडमिन टीम :

बस्के/admin
मृदुला

Contact admin team : adminATmaitrin.com

मैत्रीण टीम :

बस्के/admin
मृदुला
तेजु
भावना
धारा
लोला
मॅगी
प्रफे

मैत्रीण टीम

Contact Maitrin Team : maitrinteamATmaitrin.com